Nawigacja

Poziom wody Odry może przedstawiać się w różnoraki sposób poprzez bardzo wysoki w pierwszych miesiącach roku kalendarzowego do bardzo niskiego po dłuższym okresie suszy w miesiącach letnich. Zawahania poziomu wody oraz nurt rzeczny czynią Odrę wyjątkowo wymagającym akwenem,  po którym żeglując wymagane jest doświadczenie. Przy brzegu proszę zwrócić uwagę na tablice rejestracyjne znajdujące się na rynnie statku.

Karte
Fahrrinnen & Tauchtiefen
Aktuelles
Tipps